Les nostres vinyes


Des el primer moment que vam plantar vam intentar anar a un raïm de qualitat, i sobretot adaptar la vinya a la terra, per això vam decidir prescindir de aigua i de regadiu.

Apart d’això vam realitzar la plantació amb una densitat una mica més alta del comú (5000 plantes/hectàrea).

D’aquesta manera obtenim més rendiment per hectàrea però menys producció per planta, y en còmput global tenim més eficiència; ja que a la mateixa superfície obtenim més superfície foliar esposada per cada kg de raïm.

Actualment estem en 1,1- 1,2 kg per planta.

La formació es va realitzar també una mica més baixa del que és habitual, d’aquesta manera tenim més contrast tèrmic dia-nit, i sobretot tenim menys transpiració, per lo que hi ha menys consum d’aigua.

La base que tenim és gestionar la planta, sense aigua, manejant la superfície foliar perquè aquesta s’adapti a la terra, d’aquesta manera intentem transmetre un lloc, i així cada any podem fent el mateix vi, transmetre les diferencies anuals que van en funció del sòl, la llum i la pluja que s’ha acumulat durant tot el transcurs anual.

SON FE

Finca: Son Fe (1,4 ha)

Varietat: Giró Ros, Malvasia, Gargollasa, Syrah i Monastrell
Portaempelts: 1103 Paulsen, 41-B, 110 Richter.
Propietari: Antoni Cantallops Mascó.
Sòl: Franc, popularment conegut com a blanquer, amb molta capacitat de retenció.
Formació: Royat simple, format només a 60 cm d’alçada per tal de tenir un major contrast tèrmic i una menor transpiració. A 5 caps per cep I 10 ulls. Orientada de Nord a Sud per tenir una bona exposició al sol. Sense rec, ni cap tipus de suport hídric.
Marc de plantació: 2 x 1m (5000 ceps /ha)
Any de plantació: 2016
Situació: Ubicada a Alcúdia.
Climatologia: Clima totalment mediterrani, de estius secs y càlids i hiverns suaus, amb 600 mm. de precipitacions anuals y una bona insolació.

vinya de son fe

SON FE VELL

Finca: Son fe Vell. (0,2ha)

Aquesta vinya fou abandonada a mitjans dels 90 i es comença a recuperar a partir del 2014, on es van realitzar totes les tasques de reempeltar.

Varietat: Escursac i Syrah.

Portaempelts: Desconegut.

Propietari: Margalida Cerdà Payeras.

Sòl: Franc, calcari popularment conegut com a blanquer, amb bastanta pedra en superfície, i amb molta capacitat de retenció.

Formació: Vas, format a 40 cm d’alçada amb 4 caps per cep, i 8 ulls.

Marc de plantació: 2 x 1m (5000 ceps/ha)

Any de plantació: Finals dels 80.

Situació: Ubicada a Alcúdia.

Climatologia: Clima totalment mediterrani, de estius secs y càlids i hiverns suaus, amb 600 mm. de precipitacions anuals y una bona insolació.

Vinye son fe vell

CA’N SUREDA

Finca: Can Sureda (1,3 ha)
Varietat: Giró Ros, Malvasia, Prensal, Gargollasa, Giro Negre, Cabrenet Sauvignone, Merlot.
Portaempelts: 110 Richter
Propietari: Fincas Can Sureda (Situació d’arrendament)

Sòl: Franco-Argilós, blaquer, coster orientat a nord-est.
Formació: Royat doble, format a 90 cm orientada de Nord a Sud per tenir una bona exposició al sol i tallar la pendent.. Amb rec però sense us d’aquest desde el 2018, inici de l’arrendament.
Marc de plantació: 2,40 x 1,20m (3472 ceps /ha)
Any de plantació: Finals dels 90.
Situació: Ubicada a Pollença.
Climatologia: Clima totalment mediterrani, de estius secs y càlids i hiverns suaus, amb 600 mm. de precipitacions anuals y una bona insolació.

vinya de can sureda

Els nostres vins